Olejomalba

Níže uveřejněné obrazy představují ukázku olejomalby Jarmily Lorencové. Většina z nich je z pozdějších let – odhadem to je z období 2000 – 2015, protože právě až v tuto dobu jsme začali obrazy systematicky fotit a „archivovat“.
I když i toto je na první pohled spousta obrazů, je to jen relativně malý zlomek z její tvorby – olejomalby.
Všechny obrazy mají velikost 80 x 70 cm, resp 55 x 50 cm, několik z nich 110 x 100 cm. Téměř všechny jsou již v soukromých rukou.